World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Trzciniec culture

Article Id: WHEBN0010686536
Reproduction Date:

Title: Trzciniec culture  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Archaeology of Ukraine, Jar-Burial Culture, South-Western Iberian Bronze, Ancient Anatolians, Mitanni
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Trzciniec culture

The Trzciniec culture (with Sosnica and Komarov also pictured).

The Trzciniec culture is a Bronze Age archaeological culture in Eastern Europe (c. 1700 and 1200 BC). It is sometimes associated with the Komarov neighbouring culture, as the Trzciniec-Komarov culture. The Trzciniec culture developed from three corded ware related cultures: Mierzanowicka, Strzyżowska and Iwieńska. These were succeeded by the Lusatian culture, which developed around Łódź. The Trzciniec-Komarov horizon is associated with late Proto-Balto-Slavic, or Trzciniec and Komarov with early Proto-Baltic and Proto-Slavic, respectively.

The areal of the Trzciniec culture corresponds to parts of Poland (including Kujawy, Małopolska, Mazowsze, South Podlasie) and western Ukraine. The best known settlements of the Trzciniec culture were in Złota Pińczowskia, Więcławice świętokrzyskie, Goszyce, and west Bondyrz, close to the kurgans of Guciow. Some of these sites include important treasures containing materials such as ornamental gold and silver like in Stawiszyce and Rawa Mazowiecka.

Inhumation and cremation in a flat grave were important features of Trzciniec culture. Cases of inhumation were discovered in Wolica Nowa, in the form of kurgans. Evidence of kurgan inhumation have been found at Łubna-Jakusy, whereas kurgan cremation has been found at Guciów.

Bibliography

  • Prahistoria Ziem Polskich, tom IV pod redakcją W. Hensla Wydawnictwo PAN, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1979.
  • Pradzieje ziem polskich, tom I cz. 2 Epoka Brązu i początki Epoki Żelaza pod redakcją Kmiecińskiego, wyd. PWN Warszawa-Łodź 1989
  • Wielka Historia Polski, tom I Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, wyd. Fogra Kraków 1998
  • Od neolityzacji do początków epoki brązu przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru VI i II tys. przed Chr. – praca zbiorowa pod redakcja Janusza Czebreszuka, Mikoly Kryvalceviča, Przemysława Makarowicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001
  • Encyklopedia historyczna świata tom I: Prehistoria, praca zbiorowe, opracowanie naukowe prof. Dr hab. Janusz K. Kozłowski, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres , Kraków 1999
  • Kultura pradziejowa na ziemiach Polski zarys, Jerzy Gąssowski, PWN, Warszawa 1985
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.