World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Public holidays in Armenia

 

Public holidays in Armenia

Holidays in Armenia:[1]

Holidays
Date English Name Local Name Transliteration Remarks
1–2 January New Year Day Ամանոր Amanor Tradition (days-off)
3–5 January Pre-Christmas holidays Նախածննդյան տոներ Nakhatsenendyan toner Tradition (days-off)
6 January Christmas Day Սուրբ Ծնունդ Surb Tsnund Religious (day-off)
7 January The day of commemoration of all died people after Christmas Day Սուրբ Ծննդյան և Հայտնության տոնին հաջորդող` Մեռելոց հիշատակի օր Religious (day-off)
28 January Army Day Բանակի օր Banaki or In celebration of Armenian Army formation on that day in 1992 (day-off)
21 February Mother Language Day Մայրենի լեզվի օր Mayreni lezvi or
8th Thursday before Easter Saint Vardanians Day-the day of good activities and national tribute Սուրբ Վարդանանց տոն՝ բարի գործի և ազգային տուրքի օր
28 February The day of memory of victims of massacres organised in Azerbaijani SSR and protection of rights of refugee Armenian population Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում կազմակերպված ջարդերի զոհերի հիշատակի և բռնագաղթված հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության օր
8 March International Womens Holiday Կանանց տոն Kanats ton Women's day (day-off)
7 April The day of Maternity and Beauty Մայրության և գեղեցկության տոն
24 April Genocide Remembrance Day Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր Yegherni zoheri hishataki or Armenian Genocide in 1915 (day-off)
1 May International Workers' Day Աշխատանքի օր Ashkhatanqi or International Workers' Day (day-off)
8 May Country keeper's day Երկրապահի օր Erkrapahi or
9 May Victory and Peace Day Հաղթանակի եւ Խաղաղության տոն Haghtanaki yev Khaghaghutyan ton Shushi liberation day - in May 8, 1992 Armenian forces freed the city from Azerbaidjani military forces, which was an important milestone in Artsakh liberation war for Armenians. Victory Day : 9 May (World War II) was a holiday throughout the USSR and is still an official holiday in Armenia. (day-off)
15 May Family Day Ընտանիքի օր Entaniki or
28 May Republic Day Հանրապետության օր Hanrapetutyan or Establishment of the Democratic Republic of Armenia (day-off)
1 June The day of protection of children rights Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր
14 June The day of memory of repressed people Բռնադատվածների հիշատակի օր
64th day after Easter Holiday of Saint Etchmiadzin Սուրբ Էջմիածնի տոն
5 July Constitution Day Սահմանադրության օր Sahmanadrutyan or Adopted in 1995 (day-off)
1 September Knowledge and school Day Գիտելիքի և դպրության օր Start of learning year
21 September Independence Day Անկախության օր Ankakhutyan or From the Soviet Union in 1991 (day-off)
5 October Teacher's Day Ուսուցչի օր World Teachers' Day
Second Saturday of October Translator's Day Թարգմանչաց տոն
10 November Day of self-government Տեղական ինքնակառավարման օր Day of establishment of self-government system
7 December Day of memory of victims of earthquake Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր Earthquake in Armenia at 7 December 1988.

Other traditional, international and professional holidays, as well as religious holidays, are also celebrating in Armenia.

National minorities are also celebrating their national holidays.

On the fourth Sunday preceding Dormition (15 August), a special celebration called Vardavar (Վարդավար) takes place, where anyone is free to soak others with water from spray guns, hoses or even buckets.

Notes

  1. ^ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1274&lang=arm
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.