World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article
 

Mer Hayrenik

Մեր Հայրենիք
English: Our Fatherland
Mer Hayrenik

National anthem of  Armenia
Lyrics Mikael Nalbandian (1829–1866), 1859[1]
Music Barsegh Kanachyan (1885–1967)
Adopted 1918 (re-adopted in 1991)
Music sample

Problems playing this file? See .

"Mer Hayrenik" (Armenian: Մեր Հայրենիք, Armenian pronunciation: ; "Our Fatherland") is the national anthem of the Republic of Armenia. Adopted on 1 July 1991, it was also the national anthem of the First Republic of Armenia (1918–1920), the first modern Armenian state.

The lyrics of the anthem are adapted from a version of Song of an Italian girl (Armenian: Իտալացի աղջկա երգը, written in 1859) by Mikael Nalbandian (1829–1866).[1] Later set to music by composer Barsegh Kanachyan (1885–1967).

Contents

 • Lyrics 1
  • Comparison with the original text 1.1
 • References 2
 • External links 3

Lyrics

Armenian[2] Latin transcription English translation[3]

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գույնով,
Նվիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Yur vordik’ё ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr k’ez mi drosh,
Zor im dzer’k’ov gortsets’i
Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Nayir nran yerek’ guynov,
Nvirakan ser’ nshan
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

Amenayn tegh mahë mi e
Mard mi angam pit mer’ni,
Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy,
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Comparison with the original text

Mer Hayrenik is based on the first, third, fourth and sixth stanzas of the original poem The Song of an Italian Girl.

Anthem text in Armenian[2] English translation[3] Poem text in Armenian
(1st, 3rd, 4th and 6th stanzas)
English translation

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn with my own hands
Over the sleepless nights,
And rinsed it with my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine towards the ignorant,
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Our Fatherland, miserable, abandoned,
Downtrodden by our enemies,
Is now summoning its sons
To take revenge, spite and malice.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn with my own hand
Over the sleepless nights,
And rinsed with my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine towards the ignorant,
Let Austria to be destroyed.[1]

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Notes

 1. ^ Refers to the Wars of Italian Independence against the Austrian Empire.

References

 1. ^ a b (Armenian) The Song of the Italian girl in Armenian Wikisource
 2. ^ a b According to the Armenian version of the web site of the Government of the Republic of Armenia
 3. ^ a b According to the English version of the web site of the Government of the Republic of Armenia

External links

 • Instrumental version of "Mer Hayrenik" in MP3 format
 • - Audio of the national anthem of Armenia, with information and lyricsMer HayrenikArmenia:
 • Vocal version of "Mer Hayrenik" in MP3 format
 • Armenian part of nationalanthems.info: includes midi, lyrics, a music sheet
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.