World Library  Philosophy (179 Books)


Philosophy as a category is the study of general and fundamental problems, such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Philosophy is distinguished from other ways of addressing such problems by its critical, generally systematic approach and its reliance on rational argument. The word "philosophy" comes from the Greek philosophia, which literally means "love of wisdom".

 
 • Cover Image

Sacred Books

By: M. Winternitz

THE period covered by the inception, the publication, and the completion of the Sacred Books of the East exactly coincides with the thirty-four years that I have spent in Oxford. When I matriculated, Professor Max Muller, the editor of the series, was about to begin work on the first volume, which appeared while I was still an undergraduate. I lost no time in making his acquaintance, for it was the influence of one of his works that had stimulated me to begin under Pro...

Habeltt sua lata libelli-not only after they have been published, but sometimes even before they are printed. It was in the spring of 1894 that the late Professor Max Muller first suggested to me that I should compile a General Index of the names and subject-matter for the complete series of the Sacred Books of the East. Such an Index, he thought, would be a great help to all students of the Sacred Books of tile East, and of the greatest value for the study of the history of religions.

Read More
 • Cover Image

Watermelon Credo

By: Wally Amos

Due to the success of my Watermelon Credo Post, I created this book. Each letter in the word WATERMELON is a chapter. The W in Watermelon stands for: Whatever you believe creates your reality. And this book is a perfect example.What began as a wall poster is now a book. In his latest and happiest work yet, Wally Amos spells out in heart-warming, well-chosen words how to fill your life with inspiration and fun. Renowned as a cookie man and motivational speaker, Wally draw...

Read More
 • Cover Image

Transcendental Ethics: Hyperintensional Foundations of Value Theory

By: Alison Bowen and Hasen Khudairi

This book concerns the modal and hyperintensional foundations of ethics. The book provides three metaphysical frameworks in which to examine the nature of ethical value, obligation, cognition, consciousness, and divinity. The first framework is an algebraic semantics, and provides support for the claim that truths about modality are metaphysically fundamental. The second framework is a multi-dimensional hyperintensional semantics, and is shown to provide a natural settin...

Read More
 • Cover Image

Absolute Evil : and other Paradoxes of Objective Ethics

By: Илья Свободин

Popular introduction to objective ethics.

Гомо-сапиенс — рациональное животное озабоченное выживанием. Ему нужны здоровье и счастье. Он читает книги о том, как быстро добиться успеха и разбогатеть. Или вообще не читает. Человек — творец, он стремится стать лучше и сделать лучше окружающий мир. Ему нужны идеалы, он ищет ответы на вечные вопросы. Эта книга для людей, а точнее для подрастающего поколения. Ее автор — создатель «обьективной этики», моральной системы предлагающей наиболее правдоподобное обьяснение ми...

Read More
 • Cover Image

Reductio ad Absolutum, avagy visszavezetés a teljességre(be)

By: József Tamás Fazekas

A “Reductio ad Absolutum” egy metafizikai értekezés a térről és a tudatról, amely Fazekas József Tamás legutolsó, legrövidebb műve ami közlésre került. Mintegy összefoglalása és befejezése mindannak, ami még a szavak segítségével körbeírható, de lényegében már nem átadható.

"Amikor az elme a Szívben pihen, az üdvösség fénye ragyog a létezésben, és a létezés visszatér, feloldódik, átszellemül az üdvösség fényében. A valódi bölcsesség: boldogság, üdvösség, amely nem az elme világteremtő, megismerő tetteiből fakad, hanem a lét és a nemlét kettősségét meghaladó EGY és EGYEtlen, öröktől fogva létező VALÓ, mely EGY-ÉN-MAGom VAGYOK.”

Read More
 • Cover Image

EGY és EGYetlen : Trilógia, Volume II: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Eme könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik saját szellemi útjukat járva már eljutottak bizonyos alapvető felismerésekre, és akik nyitottak egy újabb nézőpont megismerésére, megvizsgálására, befogadására. Az Út MAGunkba, MAGunkon át és MAGunkhoz vezet, az EGY és EGYetlen köz-ŐS VALÓságba, melyről semmi újat leírni, elmondani nem lehet. De emlékezni, és újra és újra ráeszmélni MAGunk gondolatokon, szavakon, szimbólumokon, hangokon és képeken túli EGY és EGYetlen VAGYOKs...

Végidőket élünk. De mikor nem éltünk végidőket, amikor a múló idő a maga végtelenségében, az önMAGa teljességéről megfeledkezett Emberi Lény számára örökké az egymásra következő, egymásban kezdődő és végződő időpillanatok sorozata, összessége, melynek forgatagában az Örökké Változatlan, a feltartóztathatatlanul és örökké változó létforgatag, létörvény sodrásának látszólag végzetesen kiszolgáltatott foglya? Az alábbi sorok a ráción keresztül a ráció által, de nem a rációh...

Read More
 • Cover Image

Krisztus és Antikrisztus

By: József Tamás Fazekas

A „Krisztus és Antikrisztus” című metafizikai értekezés a kozmikus körforgás egyre gyorsuló időfolyamában élő, önMAGuk és létük örök, változatlan forrását kutató tudatoknak szóló üzenet. Azok figyelmébe ajánlott, akik már ráhangolódtak a Fazekas József Tamás által közreadott szellemi tartalmakra, és azon sajátos fogalomkészletre, melyet az ezt megelőző művekben is használva, tisztázni igyekezett. „Az ébredés metafizikája”, és a „Reductio ad Absolutum” című művek folytatá...

"Az ébred fel, kinek ébrednie kell. Az ébred fel, kiben EGY-ÉN-MAGunknak ébrednie kell. Az Álmodó saját álmának álmodottjában önMAGa jut vissza önMAGában, önMAGával, és önMAGán keresztül örök, éber, mindenható ÉNjéhez.”

Read More
 • Cover Image

Az ébredés metafizikája : Trilógia, Volume III: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Jelen könyvben közreadott tartalmak elsősorban azoknak szólnak, akik a világnak, a valóságnak és a tudatnak önMAGukban, önMAGuk által és önMAGukért való megismerésének az egyedi, tudati-szellemi útját járják. Akik az életen, a létesülteken, a relatív valóságon túlmutatót, a lét forrását, a megnevezhetetlent, a metafizikai fogalommal Abszolútumnak nevezettet, a Teljességet kutatják.

„A Kali Yuga, a Vaskor – a spirituális önmegvalósítás szempontjából – a legösztönzőbb kor a metafizikai értelemben vett felébredésre. Mert a valódi kérdés: kinek az álma mindez? Kinek jelenik meg mindez, amit valóságnak képzelek? Ki vagyok én, aki SZEMléli mindezt? A válasz: MAGa(m) a SZEM.”

Read More
 • Cover Image

Végtelen EGY : Trilógia, Volume I: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Ez a könyv egy emberi lény tudati útjának a története. Talán szokatlan a maga nemében és ezáltal értelmezhetetlen mindaz ami benne foglaltatik első látásra. A meggyőzés igénye nélkül íródott, minden látszat ellenére még akkor is, ha sok részében a mai hagyományos nézőpontoktól teljesen eltérő, a mai kor paradigmájából teljesen kilógó, abban értelmezhetetlen tartalmakat jelenít meg, melyek felületesen szemlélve igen erős kritikai töltetet hordozhatnak bizonyos összefüggés...

„A Világon minden létező EGY. Egyetlen Elme, Tudat és Lélek, EGY és EGYetlen Intelligencia, Erő, Tudás nyilvánul meg mindŐnkben és minden létezésben. Minden létező Része az EGY Egészének, és Részként magában hordozza az EGY EGÉSZségét. Mindenki és minden MAGában hordozza a Világ EGÉSZét.”

Read More
 • Cover Image

The Landscapes of Duchamp : Kant in Contemporary Aestetics

By: Ph.D. Fredrik Lång

The text is about the relation between Leonardo da Vinci and Marcel Duchamp. It seems as if the Leonardian offshoots in Duchamp's work are more common than we might have imagined. Because the similarities are not limited to the lascivious and bearded Mona Lisa, but also extend to the androgynous approach, to machine fascination, to the rendering of anatomy as a dynamic-pneumatic mechanics and even to the use of the form element The Glider. The second part is an interp...

Read More
 • Cover Image

Secrets of Solomon : Wisdom & Success

By: Daniel de Oliveira

«Secrets of Solomon» is a book easy to read, full of quotations from ancient and contemporary sages: Publilius Syrus, Seneca, Marquês de Maricá, John C. Maxwell, Steven K. Scott, T. Harv Eker, among others. The book was inspired by Proverbs of Solomon, who is considered by many as the wisest and richest king of all time. After studying the life and work of King Solomon, and the reason for his great wisdom and wealth, the author gives to know the 12 secrets of Solomon to ...

What is the secret of one of the most powerful men who ever lived? Solomon, son of King David, was the third king of Israel and lived during the tenth century BC. He became famous because of his great wisdom and wealth, higher than any other king on earth who lived before and after him. His reign was long (about 40 years), full of peace and prosperity. And even without war, he received the voluntary tribute of all neighboring kingdoms (a...

Read More
 • Cover Image

Fritz Dufour's Philosophical Essay on the Works of Louise-Victorin...

By: Fritz Dufour, Linguist, MBA, DESS

Louise Victorine-Ackermann was a French poet. Her works were originally written in French, in verses and in rhymes. Reading this outstanding work is transcendental. I compare it to walking inside an empty cathedral, sitting by the seaside alone or lying on your back to gaze at the stars on a balmy summer night. I had a unique experience reading My life – First poems – Philosophical poems. I hope you will too. I invite you to enjoy to the last verse this powerful work fro...

What, who, where, when, why, and how are probably the immediate questions to which you’d like to have answers if you’re reading this essay. If you’ve read the section entitled My life, I’m assuming you already have an idea regarding the first four questions and you’re more interested in the last two. Let me start by saying there is no simple and clear-cut answer to any of these questions. But, before I get to the above-mentioned questions, I’d like to take the opportunit...

Read More
 • Cover Image

Templar Order : The Templar's Path, a Path Towards Wisdom

By: Domizio Cipriani

This book delves int­­o the the Templar Kni­­ghts and their belie­f­s. It is an interes­ti­ng look into the a­nci­ent order and the­ir w­ays. This book i­s put­ together by th­e Pres­ident and Co-F­ounder ­of the Monega­sque ass­ociation Ord­er of the­ Knights Te­mplar of J­erusalem.

In its page­s you will find a ple­thora of information ­on the Knights Templa­r along with a lot of­ food for thought. Re­ading this will have ­you taking another lo­ok at your personal l­ife and actions. Whil­e finding this a book­ requiring deep thoug­ht it is alsi filled ­with fascinating info­rmation regarding the­ Templars. Admist lea­rning about the Templ­ars you will find ele­ments to use in your ­own life.

Read More
 • Cover Image

Essai Philosophique De Fritz Dufour Sur Les Œuvres De Louise-Vict...

By: Fritz Dufour. Linguiste, MBA, DESS

Quoi, qui, où, quand, pourquoi, et comment sont probablement les questions immédiates auxquelles vous souhaitez avoir une réponse si vous lisez cet essai. Si vous avez lu la section intitulée Ma vie, je suppose que vous avez déjà une idée concernant les quatre premières questions et que vous êtes plus intéressé par les deux dernières. Permettez-moi de commencer en disant qu'il n'y a pas de réponse simple et claire à aucune de ces questions. Mais, avant d'aborder les ques...

Est-ce que Ma vie, Premiers poèmes, Poèmes philosophiques est un travail philosophique? Avant d'approfondir l'analyse philosophique du travail d'Ackermann, il convient de définir ce qui rend quelque chose ou, dans notre cas, ce qui rend un travail littéraire philosophique. Mais pour détecter une orientation ou un aspect philosophique dans quelque chose, il faut tout d'abord savoir ce qu'est la philosophie. Vous et moi savons déjà ce que la philosophie implique, mais avan...

Read More
 • Cover Image

عصر العقل: تحقيق في اللاهوت الحقيقي و الاسطوري

By: Thomas Paine; Mohammed Mousa, Translator

كتابٌ ألفهٌ توماس باين في القرنِ الثامنِ عشر إنتَقَدَ فيهِ ألدينَ المُهيكلَ وتَحدى عِصمةَ الكِتابِ المقدسِ. طُبِعَ في ثلاثةِ أجزاء في 1794 و1795 و1807 وأصبحَ في قائمةِ أفضلِ المبيعاتِ في أمريكا حيثُ سَّبَبَ إحياءً لمذهبِ الربوبية. يُقدمُ الكتابُ أدلة الربوبيةَ مثل انحرافِ الكنيسةِ المسيحيةِ وانتقادَ محاولاتِها للحصولِ على السلطةِ السياسية. يؤيدُ الكتابُ العقلَ والمنطقَ عوضاً عََن الوحي ويرفُضُ المعجزاتِ ويعتبر الكُتُبَ المٌقدسةَ قِطعاً أدبيةً وليست وحياً إلهياً. لا ...

كُلٌ من هذهِ الكنائسِ تُظهِرُ بعضَ الكُتُبِ، التي يُسَمونَها الوحيَ، أو كلمَةَ الرَب، فيقولُ اليهودُ أنَ كَلمَةَ الرَبِ قد أُعطَيتْ لموسى وَجهاً لوجه. ويقولُ المسيحيونَ كذلك جاءَتْ كلمةُ الرَب من الوحيِ الإلهي: ويقولُ الأتراكُ، أنَ كلمةَ الرَب (القرآن) قد جُلِبَتْ مِنْ قِبَلِ ملاكٍ مِنَ السماء. كُلٌ مِن تلكَ الكنائِسِ تَتَهِمُ الآخرى بالكفرِ، و انا بدوري أَكُفرُ بِهِمْ جميعاً.

Read More
 • Cover Image

Space Lord Omega - The First Transmission : The complete collectio...

By: R. Lauthor; Nascar Bill

R. Lauthor could have been born in America during the seventies, and as such, would be pretty old by now, though not as old as Marx. One can assume that he either pursued higher education, or commissioned someone else to write his works, like Shakespeare may or may not have done during his or her own lifetime. It's also entirely plausible that Lauthor harbors an unnatural fascination for outer space and trans-planetary travel since, after all, his first published work de...

Space Lord awakens in orbit around Earth. Plates of metal drift around him, unaware of the fragile man inside the skintight astrosuit whom they avoid. Through an infinite void of silence, he hears the echoes, the shrieks of the planet, the groggy final screams of a species that kept itself blindfolded. Icy sweat beads down his damp forehead. He so wishes he were back asleep. He looks up, and in a blur, feels the scraps of his cruiser’s shredded hull drifting around hi...

Read More
 • Cover Image

Lamentations of the Single One : Man, Mind & Being

By: Walter J. Hochlowski

These refrains written by Walter J. Hochlowski have been compiled from papers which he bequeathed to his daughters upon his death in 1980. He had a strong belief in a universal consciousness and how it imparts the diffusion of ideas. It was his desire that his thoughts and writings be shared with those who might find interest.

Read More
 • Cover Image

We are the American Zombies

By: Max Meeks

This book systematically breaks down the standardized belief systems of the general public. Many readers will find that their own veil of ignorance has been pulled aside.

Picture a large brick wall that’s been built around your heart. This wall is preventing you from seeing the world the way that you once used to. Punching the wall 500 times appears to do nothing and most of us have long ago given up. I assure you, the wall can be brought down. Within your hands is the hammer that can do it. Once free, please share it with other oppressed people. I dare oppressive and controlling people to try reading this book. Good people will ga...

Read More
 • Cover Image

A Road to Success : For Inspiring Students

By: Amit Kumar Jha

This book is written by looking problems faced by the students in their life.this book is must for all those students who makes their life meaningless and can't understand true meaning of life.I wrote this book for understanding life and extra dimensionality thinking about struggles, Success, dreams and many more.This book is must for all level students. I hope this helps more.

Read More
 • Cover Image

Manifesto (One World Order) : Superdense

By: Jean Paul Baptiste

The book is a socio-economic manifesto from an artist's perspective. It forces the reader to look again at the current models in place while planting the seed for a new paradigm in the public realm.

PROLOGUE 1. The purpose of this discourse is to make assumptions, provide generalized statements and explanations based on facts, raise awareness and with some imagination provide a thoretical concept for an abstract direction. 2. The manifesto is a selective aggregate of capitalism, socialism and communism. It adheres to utilitarianism while recognizing the human condition. The requirement of some form of rules and regulations are generally agreed as necessary. Howev...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 179 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.