World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Rök Runestone

Article Id: WHEBN0000564776
Reproduction Date:

Title: Rök Runestone  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Norse mythology, Swedish literature, Ödeshög Municipality, Runes, Valkyrie
Collection: Medieval Literature, Norse Mythology, Old Norse Poetry, Runestones in Östergötland, Scandinavian Folklore
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Rök Runestone

Rök Runestone
Rundata ID Ög 136
Country Sweden
Region Östergötland
City/Village Rök
Produced 800
Runemaster Varinn

Text – Native
Old Norse : See article.
Text – English
See article.
Other resources
RunestonesRunic alphabet
RunologyRunestone styles

The Rök Runestone (Swedish: Rökstenen; Ög 136) is one of the most famous runestones, featuring the longest known runic inscription in stone. It can now be seen by the church in Rök (between Mjölby and Ödeshög, close to the E4 and Lake Vättern and Tåkern), Östergötland, Sweden. It is considered the first piece of written Swedish literature and thus it marks the beginning of the history of Swedish literature.[1][2]

Contents

 • About the stone 1
 • Inscription 2
 • Translation 3
 • Theodoric Strophe 4
 • Interpretation 5
 • Speculation 6
 • In popular culture 7
 • Sources 8
 • See also 9
 • References 10
 • External links 11

About the stone

The stone was discovered built into the wall of the church in the 19th century and removed from the church wall a few decades later. The church was built in the 12th century, and it was common to use rune stones as building material for churches. The stone was probably carved in the early 9th century, judging from the main runic alphabet used ("short-twig" runes) and the form of the language. It is covered with runes on five sides, all except the base part that was to be put under ground. A few parts of the inscription are damaged, but most of it remains readable.

The name "Rök Stone" is something of a tautology: the stone is named after the village, "Rök", but the village is probably named after the stone, "Rauk" or "Rök" meaning "skittle-shaped stack/stone" in Old Norse.

The stone is unique in a number of ways. It contains a fragment of what is believed to be a lost piece of Norse mythology. It also makes a historical reference to Ostrogothic king (effectively emperor of the western Roman empire) Theodoric the Great. It contains the longest extant pre-Christian runic inscription - around 760 characters, and it is a virtuoso display of the carver's mastery of runic expression.

The inscription is partially encrypted in two ways; by displacement and by using special cipher runes. The inscription is intentionally challenging to read, using kennings in the manner of Old Norse skaldic poetry, and demonstrating the carver's command of different alphabets and writing styles (including code). The obscurity may perhaps even be part of a magic ritual.

Inscription

This is a transliteration of the runes:

aft uamuþ stonta runaR þaR n uarin faþi faþiR aft faikion sunu sakum| |mukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR þaR suaþ tualf sinum uaRin| |numnaR t ualraubu baþaR somon o umisum| |monum ' þat sakum onart huaR fur niu altum on urþi fiaru miR hraiþkutum auk tu miR on ub sakaR raiþ| |þiaurikR hin þurmuþi stiliR flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika þat sakum tualfta huar histR si kunaR itu| |uituoki on kunukaR tuaiR tikiR suaþ o likia ' þat sakum þritaunta huariR tuaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fiakura uintur at fiakurum nabnum burnR fiakurum bruþrum ' ualkaR fim ra=þulfs| |suniR hraiþulfaR fim rukulfs| |suniR hoislaR fim haruþs suniR kunmuntaR fim (b)irnaR suniR * nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ftiR fra sagwm| |mogmeni (þ)ad hOaR igOldga OaRi gOldin d gOonaR hOsli sakum| |mukmini uaim si burin| |niþR troki uilin is þat knuo knati| |iatun uilin is þat (n)(i)(t) akum| |mukmini þur sibi uiauari ul niruþR

This is a transcription of the runes in early 9th century Old East Norse (Swedish and Danish) dialect of Old Norse:

The front of the stone, the beginning of the inscription is read by tilting your head to the left
Aft Wǣmōð/Wāmōð stąnda rūnaʀ þāʀ. Æn Warinn fāði, faðiʀ, aft fæigjąn sūnu. Sagum mōgminni/ungmænni þat, hwærjaʀ walraufaʀ wāʀin twāʀ þāʀ, swāð twalf sinnum wāʀin numnaʀ at walraufu, bāðaʀ sąmąn ą̄ ȳmissum mąnnum. Þat sagum ąnnart, hwaʀ fur nīu aldum ą̄n urði/yrði fjaru meðr Hræiðgutum, auk dō meðr hann umb sakaʀ. Rēð Þjoðrikʀ hinn þurmōði, stilliʀ flutna, strąndu Hræiðmaraʀ. Sitiʀ nū garwʀ ą̄ guta sīnum, skjaldi umb fatlaðʀ, skati Mǣringa. Þat sagum twalfta, hwar hæstʀ sē Gunnaʀ etu wēttwąngi ą̄, kunungaʀ twæiʀ tigiʀ swāð ą̄ liggja. Þat sagum þrēttaunda, hwariʀ twæiʀ tigiʀ kunungaʀ sātin at Sjolundi fjagura wintur at fjagurum nafnum, burniʀ fjagurum brø̄ðrum. Walkaʀ fimm, Rāðulfs syniʀ, Hræiðulfaʀ fimm, Rugulfs syniʀ, Hāislaʀ fimm, Hāruðs syniʀ, Gunnmundaʀ/Kynmundaʀ fimm, Bjarnaʀ syniʀ. Nū 'k m[inni] m[eðr] allu [sa]gi. Æinhwaʀʀ ... [swā]ð ... æftiʀ frā. Sagum mōgminni/ungmænni þat, hwaʀ Inguldinga wāʀi guldinn at kwą̄naʀ hūsli. Sagum mōgminni/ungmænni, hwæim sē burinn niðʀ dræ̨ngi. Wilinn es þat. Knūą/knyią knātti jatun. Wilinn es þat ... Sagum mōgminni/ungmænni: Þōrr. Sibbi wīawæri ōl nīrø̄ðʀ.

This is a transcription of the runes in the classic 13th century Old West Norse (Norwegian and Icelandic) dialect of Old Norse:

Eptir Vémóð/Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með Hreiðgotum, auk dó meðr hann umb sakar. Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum brœðrum. Valkar fimm, Ráðulfs synir, Hreiðulfar fimm, Rugulfs synir, Háislar fimm, Hǫrðs synir, Gunnmundar/Kynmundar fimm, Bjarnar synir. Nú'k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: Þórr. Sibbi véaveri ól nírœðr.

Translation

The following is one translation of the text: most researchers agree on how the runes have been deciphered, but the interpretation of the text and the meaning are still a subject of debate. The first part is written in ljóðaháttr meter, and the part about Theoderic is written in the fornyrðislag meter. (See alliterative verse for an explanation of these meters.)

The stone is housed under a roof and is located near the church in which it was discovered.
In memory of Vémóðr/Vámóðr stand these runes.
And Varinn coloured them, the father,
in memory of his dead son.
I say the folktale / to the young men, which the two war-booties were, which twelve times were taken as war-booty, both together from various men.
I say this second, who nine generations ago lost his life with the Hreidgoths; and died with them for his guilt.
Þjóðríkr the bold,
chief of sea-warriors,
ruled over the shores of the Hreiðsea.
Now he sits armed
on his Goth(ic horse),
his shield strapped,
the prince of the Mærings.
I say this the twelfth, where the horse of Gunnr sees fodder on the battlefield, where twenty kings lie.
This I say as thirteenth, which twenty kings sat on Sjólund for four winters, of four names, born of four brothers: five Valkis, sons of Hráðulfr, five Hreiðulfrs, sons of Rugulfr, five Háisl, sons of Hôrðr, five Gunnmundrs/Kynmundrs, sons of Bjôrn.
Now I say the tales in full. Someone ...
I say the folktale / to the young men, which of the line of Ingold was repaid by a wife's sacrifice.
I say the folktale / to the young men, to whom is born a relative, to a valiant man. It is Vélinn. He could crush a giant. It is Vélinn ... [Nit]
I say the folktale / to the young men: Þórr. Sibbi of Vé, nonagenarian, begot (a son).

Theodoric Strophe

The Theodoric strophe is written in three rows in the stone with a version of the younger futhark.
A reading of the Theodoric strophe from the Rök stone.

Problems playing this file? See .

Interpretation

Apart from the mentioned Theodoric, Gunnr and the Norse god Thor, the people and mythological creatures mentioned are unknown to us. Some interpretations have been suggested:

The two war-booties are likely to be two precious weapons, such as a sword and a shield or a helmet. Several stories like these exist in old Germanic poems.

The Hreidgoths mentioned are a poetic name for the Ostrogoths, appearing in other sources. To what sea the name Hreiðsea referred is unknown. Considering the location of the Ostrogoths at the time of Theoderic, it should be a name for the Mediterranean.

The part about Theodoric (who died in 526 A.D.) probably concerns the statue of him sitting on his horse in Ravenna, which was moved in 801 A.D. to Aachen by Charlemagne.[3] This statue was very famous and portrayed Theodoric with his shield hanging across his left shoulder, and his lance extended in his right hand. The Mærings is a name for Theodoric's family. According to the old English Deor poem from the 10th century, Theodoric ruled the "castle of the Mærings" (Ravenna) for thirty years. The words about Theodoric may be connected to the previous statement, so the stone is talking about the death of Theodoric: he died approximately nine generations before the stone was carved, and the church considered him a cruel and godless emperor, thus some may have said that he died for his guilt. The dead person may just as well be someone else though.

Gunnr whose "horse sees fodder on the battlefield" is presumably a Valkyrie (previously known from Norse mythology), and her "horse" is a wolf. This kind of poetic license is known as kenning in the old Norse poetry tradition.

The story about the twenty kings says that the twenty were four groups of five brothers each, and in each of these four groups, all brothers shared the same names, and their fathers were four brothers (4 x 5 = 20). This piece of mythology seems to have been common knowledge at the time, but has been totally lost. The Sjólund is similar to the name given to Roslagen by Snorri Sturluson but it has often been interpreted as Sjælland (nowadays a part of Denmark).

Starting with the Ingold-part, the text becomes increasingly hard to read. While the first part is written in the 16 common short-twig runes in the younger fuþark, Varinn here switches over to using the older 24-type elder fuþark and cipher runes. It has been assumed that this is intentional, and that the rows following this point concerns legends connected specifically to Varinn and his tribe.

After the word It is Vélinn ... follows the word Nit. This word is yet uninterpreted, and its meaning is unclear.

In the last line, the carver invokes the god Thor and then he says that Sibbi "of the shrine" got a son at the age of ninety. Since Thor is evoked before telling about Sibbi's connection with the sanctuary and his potency at old age, it may be a recommendation that being a devout worshipper is beneficial.

Although much in the inscription is difficult to understand, its structure is very symmetrical and easy to perceive: it consists of three parts of (roughly) equal length, each containing two questions and one more or less poetic answer to those questions. As Lars Lönnroth and, after him, Joseph Harris have argued, the form is very similar to the so-called "greppaminni", a sort of poetic riddle game presented by Snorri Sturluson in his Prose Edda.

Speculation

There have been numerous speculations written about the stone and its purpose. The most common include:

 • Varinn carved the stone only to honour his lost son and the inclusion of mythical passages was a tribute from fantasy (Elias Wessén's theory). There is strong evidence to support this view, not the least being the fact that Thor is referenced; this use of a deity in this context is quite conceivably a prefiguration of what was to later become a common practice (anterior to Christianity), where graves were frequently inscribed with runic dedications such as þórr vigi, "may Thor protect you".
 • Varinn carved the stone to raise his tribe to vengeance over the death of his son. The dramatic battle mentioned may have been the cause of his son's death. (Otto von Friesen's theory)
 • Varinn carved the stone to preserve the tribal myths, as he had the function of a thul, the ceremonial story-teller of his ætt (clan), and this retelling task was to be passed on to his son. Perhaps he feared that the stories could be lost because of the death of his son, and therefore he tried to preserve them in a short form in the stone.[4]
 • The stone was a sign to strengthen the position of the tribe leader (since the stone could not be missed by anybody passing the land). He tries to justifiy his position by showing a long line of powerful ancestors which he follows.
 • The battle field where twenty kings lie, has been connected (at least by Herman Lindkvist) to the Battle of Brávellir which in Norse mythology took place not far from the location of the Rök stone about 50 years earlier.
 • According to a theory put forward by Åke Ohlmarks, Varinn was the local chieftain and as such also the one who performed sacrifices to the gods. Then arrived Ansgar, the first to bring Christianity to Sweden, and the wife of Varinn's son Vémóðr/Vámóðr was baptized by him. Therefore, Varinn was forced to sacrifice his own son to the gods as indicated in the verse: "I say the folktale / to the young men, which of the line of Ingold was repaid by a wife's sacrifice" (the word "husl" can be interpreted both "sacrifice" and "baptism"). Shortly: Vémóðr/Vámóðr paid with his life for his wife's betrayal to the gods and Varinn had to kill his own son. That might also be the reason that Varinn used the word "faigian" (who is soon to die) instead of "dauðan" (dead) in the first line.[5]

In popular culture

 • A transcription of the runes feature on the cover of the 1990 Black Sabbath album Tyr.[6]
 • Swedish Viking metal band King of Asgard released in 2010 the song "Vämods Tale". The translation of the Rök runestone form the song's lyrics.

Sources

 • Bugge, Sophus: Der Runenstein von Rök in Östergötland, Schweden, Stockholm 1910
 • von Friesen, Otto: Rökstenen, Uppsala 1920
 • Grönvik, Ottar: Runeinnskriften på Rökstenen in Maal og Minde 1983, Oslo 1983
 • Gustavson, Helmer: Rökstenen (produced by Riksantikvarieämbetet), Uddevalla 2000, ISBN 91-7192-822-7
 • Harris, Joseph: Myth and Meaning in the Rök Inscription, in Viking and Medieval Scandinavia 2, 2006
 • Jansson, Sven B F: Runinskrifter i Sverige, Stockholm 1963, 3rd edition in 1984
 • Lönnroth, Lars: The Riddles of the Rök-Stone: A Structural Approach, Arkiv för nordisk filologi 92 (1977), reprinted in The Academy of Odin: Selected Papers on Old Norse Literature, Odense 2011
 • Rydberg, Viktor: Om Hjältesagan å Rökstenen, Stockholm, 1892; translated as "The Heroic Saga on the Rökstone" by William P. Reaves, The Runestone Journal 1, Asatru Folk Assembly, 2007. OCLC 2987129.
 • Schück, Henrik: Bidrag till tolkningen af Rökstenen in Uppsala Universitets årsskrift, Uppsala 1908
 • Ståhle, Carl Ivar and Tigerstedt, E N: Sveriges litteratur. Del 1. Medeltidens och reformationstidens litteratur, Stockholm 1968
 • Wessén, Elias: Runstenen vid Röks kyrka, Stockholm 1958

See also

References

 1. ^ Gustafson, Alrik, Svenska litteraturens historia, 2 volums (Stockholm, 1963). First published as A History of Swedish Literature (American-Scandinavian Foundation, 1961). Chapter 1.
 2. ^ Forntid och medeltid, Lönnroth, in Lönnroth, Göransson, Delblanc, Den svenska litteraturen, vol 1.
 3. ^ Andren, A. Jennbert, K. Raudvere, C. "Old Norse Religion: Some Problems and Prospects" in Old Norse Religion in Long Term Perspectives: Origins, Changes and Interactions, an International Conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Nordic Academic Press. ISBN 91-89116-81-X p. 11.
 4. ^ Widmark, Gun. "Rökstenens hemlighet" (in Swedish). Forskning och Framsteg. Archived from the original on 2007-09-26. Retrieved 2007-06-21. 
 5. ^  
 6. ^ http://www.black-sabbath.com/discography/blacksabbath/tyr/

External links

 • Brandt, Troels: Rök Stone, Riddles and answers
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.