World Library  QR link for Alleen op de wereld
Open EEWOWW
Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Alleen op de wereld

By Malot, Hector

Click here to view

Book Id: WPLBN0002953054
Format Type: Mp3 eBook :
File Size:
Reproduction Date: 2010

Title: Alleen op de wereld  
Author: Malot, Hector
Volume:
Language: Dutch
Subject: Fiction, Adventure, Fiction
Collection: Audio Books Collection
Subcollection: Alleen op de wereld
Historic
Publication Date:
1907
Publisher: LibriVox Audio Books

Description
Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond. Alleen op de wereld is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen. Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden. (Voorrede van de vertaler)

Summary
Electronic recorded live performance of a reading

Excerpt
Adventure, Fiction

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.